นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน 111 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอุไทยธานี

29 มิถุนายน 2561

Share


นายกฯมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ร่วมแถลงข่าวการจัดงาน 111 ปี เสด็จประพาสต้นเมืองอุไทยธานี ภายใต้โครงการย้อนรอยเสด็จประพาสต้น ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดอุโปสถาราม อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

จำนวนผู้เข้าชม : 252 ครั้ง