เทศบาลเมืองอุทัยธานี ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2560

7 ธันวาคม 2560

Share


เทศบาลเมืองอุทัยธานี ขอเชิญร่วมงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2560
นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองอุทัยธานี ร่วมกับ จังหวัดอุทัยธานี ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานี จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 ณ วัดสังกัสรัตนคีรี อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อเป็นการส่งเสริมประเพณีสำคัญทางพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุทัยธานี ในการจัดงานดังกล่าว กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560
เวลา 08.30 น. – ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธีฯ เดินทางมาถึงบริเวณศาลาจัตุรมุข วัดสังกัสรัตนคีรี
เวลา 08.40 น. – พิธีสงฆ์ บริเวณศาลาจัตุรมุข หน้าวิหารหลวงพ่อพุทธมงคล วัดสังกัสรัตนคีรี
เวลา 09.00 น. – นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ประธานจัดงานฯ กล่าวรายงานการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโว 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ประธานในพิธีฯ กล่าวเปิดงานประเพณีตักบาตรเทโว
- พระสงฆ์ จำนวน 500 รูป เดินลงจากยอดเขาสะแกกรัง เพื่อรับบิณฑบาตข้าวสาร อาหารแห้ง ข้าวต้มลูกโยน 
ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวอุทัยธานีและจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรมงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2560 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองอุทัยธานี ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5657 1695 และ 0 5651 1061 ในวันและเวลาราชการ

 

จำนวนผู้เข้าชม : 89 ครั้ง