เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งตั้งอยู่ในท้องที่อำเภอลานสัก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีและอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก โดยมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,737,587 ไร่ ถือเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าทั้งป่าไม้ สัตว์ป่า พรรณพืช และต้นน้ำสำคัญๆหลายสาย

รายละเอียด

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของอาเซียน โดยองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534 บนเนื้อที่กว่า 1 ล้านเจ็ดแสนไร่ ถือเป็นหัวใจสำคัญของผืนป่าตะวันตกอันยิ่งใหญ่ ด้วยเพราะความอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายของป่าไม้ สัตว์ป่าและพรรณพืช เช่น ควายป่า  เสือโคร่ง ด้วยความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของหัวหน้าสืบ นาคะเสถียร และเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้งตลอดจนเขตพื้นที่ใกล้เคียง มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ทำให้ปัจจุบันห้วยขาแข้งเป็นศูนย์รวมของความหลากหลาย ทางชีวภาพมากที่สุดในประเทศไทย และถือเป็นต้นแบบ การอนุรักษ์และการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol) ในระดับภูมิภาคเขตรักษา พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง-ทุ่งใหญ่นเรศวร ถือเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่ควรได้รับการดูแลเอาใจใส่และ สนับสนุนจากทุกภาคส่วนและเชิญชวน ให้นักท่องเที่ยวและเยาวชนที่สนใจในธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าและพรรณพืช เข้าไปสัมผัสเยี่ยมชม

อัตราค่าธรรมเนียมการเข้าใช้สถานที่

 

ค่าธรรมเนียมรายบุคคล

เด็ก
ผู้ใหญ่
เด็กชาวต่างชาติ
ผู้ใหญ่ชาวต่างชาติ

10
20
100
200

บาท
บาท
บาท
บาท

ค่าธรรมเนียมยานพาหนะ

รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์
รถยนต์ 4   ล้อ
รถยนต์ 6   ล้อ
รถยนต์ 10  ล้อ

10
20
30
100
200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

 

ที่อยู่


พิกัด 15.60864316, 99.32084704
จำนวนผู้เข้าชม : 1417 ครั้ง

สถานที่ใกล้เคียง


เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

เขื่อนทับเสลา

น้ำตกไซเบอร์

น้ำพุร้อนบ้านสมอทอง

ไร่ไซเบอร์ ลุงทองโฮมสเตย์

เขาปลาร้า


หมายเหตุ

จากจังหวัดอุทัยธานี ไปตามทางหลวงหมายเลข 333 อุทัยธานี - หนองฉาง ประมาณ 19 กิโลเมตรถึงสามแยกไฟแดง เลี้ยวซ้าย ไปประมาณ 3 กิโลเมตร ถึงทางแยกเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 3438 ผ่านที่ว่าการอำเภอลานสัก ผ่านตลาดปากเหมือง เดินทางต่อไปอีก 25 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง เลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ 14 กิโลเมตร ถึงสำนักงานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง รวมระยะทางจากจังหวัดอุทัยธานีประมาณ 107 กิโลเมตร