เขาปฐวี

เขาปฐวี เป็นเทือกเขาขนาดเล็กที่มีความยาวประมาณ 750 เมตร สูง 253 เมตร และมีลักษณะเป็นเทือกเขาหินเรียงซ้อนกันเป็นยอด เต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่มากมาย ตั้งอยู่เรียงรายโดยรอบมากถึง 30 ถ้ำ เช่น ถ้ำประทุน ถ้ำบันได ถ้ำอ่าง ถ้ำช่องลม ถ้ำพุทธประวัติ ถ้ำปลา และถ้ำค้างคาว เป็นต้น และถ้ำบางแห่งยังมีการค้นพบเครื่องมือหิน และโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วย

รายละเอียด

เขาปฐวี เป็นเทือกเขาขนาดเล็กที่มีความยาวประมาณ 750 เมตร สูง 253 เมตร และมีลักษณะเป็นเทือกเขาหินเรียงซ้อนกันเป็นยอด เต็มไปด้วยถ้ำน้อยใหญ่มากมาย ตั้งอยู่เรียงรายโดยรอบมากถึง 30 ถ้ำ เช่น ถ้ำประทุน ถ้ำบันได ถ้ำอ่าง ถ้ำช่องลม ถ้ำพุทธประวัติ ถ้ำปลา และถ้ำค้างคาว เป็นต้น และถ้ำบางแห่งยังมีการค้นพบเครื่องมือหิน และโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อีกด้วย

ที่อยู่

ตำบลตลุกดู่ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
พิกัด 15.47354736, 99.75815265
จำนวนผู้เข้าชม : 504 ครั้ง

สถานที่ใกล้เคียง


เขาปฐวี

วัดหนองขุนชาติ

โรงแรมโพรีนุ่น

เขาปลาร้า

หุบป่าตาด

วัดเขาวงพรหมจรรย์