วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งชาวเมืองเรียกกันว่า วัดทุ่งแก้ว มีความน่าสนใจจากพระปรางค์ใหญ่องค์หนึ่งที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัด

รายละเอียด

วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ซึ่งชาวเมืองเรียกกันว่า วัดทุ่งแก้ว มีความน่าสนใจจากพระปรางค์ใหญ่องค์หนึ่งที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณวัด สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2452 โดยมีฐานกว้าง 8 เมตร สูง 16 เมตร ลักษณะเป็นปรางค์ห้ายอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และเป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงพ่อแย้มผู้สร้างวัดนี้ นอกจากนี้บริเวณวัดยังมีสระน้ำก่ออิฐเป็นสระน้ำมนต์ขนาดใหญ่ กลางสระมีแผ่นศิลาลงอักขระยันต์ของหลวงพ่อแย้ม กล่าวกันว่า เคยมีการใช้น้ำในสระแห่งนี้ เป็นน้ำสรงพุทธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7

ที่อยู่

ถนนสุนทรสถิตย์ หลังสวนสุขภาพ ตรงวงเวียนหอนาฬิกา
พิกัด 15.38350239, 100.02432989
จำนวนผู้เข้าชม : 670 ครั้ง

สถานที่ใกล้เคียง


วัดมณีสถิตกปิฏฐาราม

ถนนคนเดินตรอกโรงยา

ก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊โหนก

ข้าวมันไก่โกตี๋

เจ๊ดาปลาลวก

มุมสะแก