กลุ่มทอผ้าบัวหลวง

รายละเอียด

กลุ่มทอผ้าบัวหลวง

ประธานกลุ่ม เข็มพร บุญศรี

ที่อยู่


พิกัด 15.40948320, 99.79288700

สถานที่ใกล้เคียง


วัดหนองขุนชาติ

เขาปฐวี

วัดเขาวงพรหมจรรย์

เขาปลาร้า

วัดหนองพลวง

หุบป่าตาด