กลุ่มทอผ้าลายโบราณ (สมบัติ)

รายละเอียด

55 หมู่ 1, ถนนสุขาภิบาล, ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, 61140

ประธานกลุ่ม / เจ้าของกิจการ
สมบัติ ยอดสง่า

ที่อยู่


พิกัด 15.08485000, 99.52127900
จำนวนผู้เข้าชม : 120 ครั้ง

สถานที่ใกล้เคียง


ร้านอาหารบ้านสวน

ครัวอนันต์

ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง

วัดผาทั่ง

พูลสุข รีสอร์ท

อวตาร รีสอร์ท แอนด์ สปา