ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง

ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่งแห่งนี้เป็นกลุ่มทอผ้าที่รวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 รวบรวมผ้าทอลายโบราณฝีมือชาวบ้านไร่ ซึ่งเป็นผลงานการสืบทอดของชาวลาวครั่ง และลาวเวียงที่อพยพมาจากประเทศลาว

รายละเอียด

อุทัยธานีได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแหล่งราชินีผ้าฝ้าย รวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 แต่จัดตั้งเป็นศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่งอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี พ.ศ. 2545 มีการอนุรักษ์ด้านการทอผ้าสืบทอดภูมิปัญญากันมายาวนาน สองถึงสามร้อยปี สำหรับศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่งแห่งนี้เป็นกลุ่มทอผ้าที่รวมกลุ่มกันมาตั้งแต่ พ.ศ. 2538 แต่จัดตั้งเป็นศูนย์ฯ เมื่อปี พ.ศ. 2545 รวบรวมผ้าทอลายโบราณฝีมือชาวบ้านไร่ ซึ่งเป็นผลงานการสืบทอดของชาวลาวครั่ง และลาวเวียงที่อพยพมาจากประเทศลาว ลวดลายผ้านั้นสวยงามแปลกตาทั้งเป็นผ้าถุง เสื้อ ปลอกหมอน ผ้าคลุมไหล่ รองเท้า เป็นต้น ด้วยฝีมือและความประณีตในการถักทอเส้นใยลวดลายผ้าโบราณ เป็นผืนผ้าที่งดงาม จนได้รับรางวัลชนะเลิศจากยูเนสโก้(UNESCO)เมื่อปี พ.ศ. 2547 การันตีถึงคุณค่าและฝีมือการทอผ้าชั้นดีของคนลาวครั่ง ลาวเวียงแห่งเมืองอุทัยธานี ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นแหล่งราชินีผ้าฝ้ายนั่นเอง

ที่อยู่

32 ม.2 ต.ห้วยแห้ง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี โทร.0-5653-9157
พิกัด 15.11191340, 99.53430610

สถานที่ใกล้เคียง


วัดผาทั่ง

อวตาร รีสอร์ท แอนด์ สปา

วัดถ้ำเขาวง

น้ำตกผาร่มเย็น

ถ้ำพุหวาย

วัดถ้ำเขาตะพาบ


หมายเหตุ

เวลาทำการเปิดทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.