มุกผ้าทอ (นางประภัสสร เภอสิงห์)

รายละเอียด

289 หมู่ที่ 10, ตำบลหนองจอก อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี, 61180

ประธานกลุ่ม / เจ้าของกิจการ
นางประภัสสร เภอสิงห์

ที่อยู่


พิกัด 15.08064200, 99.70118600

สถานที่ใกล้เคียง


ศูนย์ทอผ้าลายโบราณบ้านผาทั่ง

วัดผาทั่ง

ร้านอาหารบ้านสวน

วัดถ้ำเขาตะพาบ

ครัวอนันต์

วัดเขาวงพรหมจรรย์