วัดอุโปสถาราม

วัดอุโปสถาราม ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสะแกกรัง ถูกสร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงธนบุรีต่อรัตนโกสินทร์ตอนต้น(พ.ศ.2324) เดิมชื่อวัดโบสถ์มโนรมย์ เป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่สำคัญมากวัดหนึ่งของจังหวัดอุทัยธานี ภายในอุโบสถและวิหารมีภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงพุทธประวัติและพุทธตำนานอันงดงามจากฝีมือของช่างหลวงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ด้านหลังเป็นที่ตั้งของมหาสถูปสามยุคเคียงคู่กัน

รายละเอียด

วัดอุโปสถารามเป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำสะแกกรัง (ฝั่งเกาะเทโพ) เมื่อมองจากฝั่งตัวอำเภอเมืองจะเห็นมณฑป แปดเหลี่ยมซึ่งตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมน้ำ เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างงานศิลปะ แบบไทย-ตะวันตกสวยงาม ใกล้กันมีมหาสถูป สามยุคสามสมัย เคียงคู่อยู่กับพระอุโบสถและวิหารสำคัญที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังงดงามสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น ปัจจุบันได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานจากกรมศิลปากร บริเวณท่าน้ำหน้าวัด มีแพโบสถ์น้ำ ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยเป็นแพรับเสด็จรัชกาลที่ 5 เมื่อคราเสด็จเยี่ยมเยือน หัวเมืองฝ่ายเหนือและเสด็จประพาสต้น ต่อมาแพหลังนี้ได้ใช้เป็นศาสนสถานลอยน้ำสำหรับงานพิธีต่างๆของชาวแพ เช่น งานโกนจุก งานบวชนาค งานแต่งงาน เป็นต้น 

ที่อยู่

ตำบล สะแกกรัง อำเภอเมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000
พิกัด 15.38403811, 100.03064561
จำนวนผู้เข้าชม : 1694 ครั้ง

สถานที่ใกล้เคียง


วัดอุโปสถาราม

มุมสะแก

แม่น้ำสะแกกรัง

CUP and HANDLE

เจ๊ดาปลาลวก

พญาไม้รีสอร์ท


หมายเหตุ

การเดินทาง จากกรุงเทพมหานครตามทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกท่าน้ำอ้อยบริเวณหลักกม.ที่ 206 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามาตามถนนสาย 333 เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนศรีเมืองแล้วขับไปทางซอยราษฎร์อุทิศ มุ่งไปตำบลอุทัยใหม่ ก่อนหาที่จอดรถบริเวณตลาดริมแม่น้ำสะแกกรังแล้วใช้สะพานเดินข้ามไปยังวัดโบสถ์