โปรแกรมเที่ยวอุทัยธานี 2 วัน 1 คืน

วันที่ 1

06.00-09.00 น.

09.00-10.00 น.

วัดสังกัสรัตนคีรีเดินทางถึงวัดสังกัสรัตนคีรี เขาสะแกกรัง

10.00-12.00 น.

วัดท่าซุงออกเดินทางจากวัดสังกัสรัตนคีรีถึงวัดจันทาราม (วัดท่าซุง)

13.00-14.00 น.

วัดอุโบสถาราม

14.00-16.00 น.

แพริมน้ำสะแกกรัง

16.00 น.

วันที่ 2

06.00-07.00 น.

07.00-09.00 น.

หุบป่าตาด​ออกเดินทางไปหุบป่าตาด Unseen Thailand ของจังหวัดอุทัยธานี

 

 

10.00-13.00 น.

14.00-16.00 น.

แก่นมะกรูด

17.00 น.

วัดถ้ำเขาวง